92349.com: 《魔兽世界》半年骤降近半

 
《魔兽世界》用户在今年第一季度减少了130多万,而第二季度这个情况并未获得改善,半年时间流失44%的用户。                                                动视暴雪稍早发布了最新的财报,其业绩超乎分析师预期。不过某些游戏作品的表现却令人感到沮丧。《魔兽世界》曾借助资料片德拉诺之王的上线而使用户量重新达到了千万级别。然而好景不长,《魔兽世界》很快便露出疲态,最新的统计数据显示其全球用户量仅剩560万,半年时间流失44%的用户,其中亚洲玩家AFK的最多。目前,暴雪已经表示将于8月7日公布新的7.0资料片内容。据已掌握的信息来看,新游戏将会讲述女王艾萨拉的故事。